Ga naar artikel

Uitleg

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Bij alle gisten wordt een tabel getoond met een aantal gegevens van die giststam.

Algemene gegevens

Naam

Naam van de gist.

Producent

De producent van de gist. Op dit moment zijn de gisten van de volgende producenten beschreven:

Type

Gisten worden ruwweg verdeeld in drie groepen:

Vorm

De vorm waarin de gist wordt aangeboden:

Aroma

Hier wordt zo goed mogelijk de aroma beschreven, die deze gist aan het bier geeft.

Eigenschappen

Hier worden de eigenschappen van de gist weergegeven.

Vergistingstemperatuur

Hier wordt aangeven wat de aanbevolen temperaturen zijn voor het gistingsproces.

Vergistingsgraad

Dit is een indicatie van het vermogen van de gist om suikers te vergisten. De vergistingsgraad geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid vergiste en de oorspronkelijk hoeveelheid aanwezige suikers.
  • Laag = 65-70%
  • Gemiddeld = 71-75%
  • Hoog = 76-80%

Alcoholtolerantie

Hiermee wordt aangegeven hoe goed de gist tegen alcohol kan. Globaal kan je zeggen:
  • Laag = 2-5%
  • Laag-gemiddeld = 4-8%
  • Gemiddeld = 5-10%
  • Gemiddeld-hoog = 8-12%
  • Hoog = 10-15%
Indien bekend, wordt tussen haakjes het maximale alcohol percentage gegeven.

Flocculatie

Flocculatie, is het vermogen van de gist om vlokken te vormen die sneller uitzakken. Een hoog flocculente gist zakt snel uit naar de bodem en zal dus snel een helder bier geven, omdat er weinig cellen in oplossing blijven. Daarentegen, een laag flocculente gist zal langzaam uitzakken en een troebellig bier geven.