Ga naar artikel

Auteursrechten

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Er is uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen, zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Contact opnemen kan geschieden via de Contact pagina.

Verantwoordelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker van deze site. De redactie van brouw-bier.nl streeft er naar dat alle informatie op deze website juist en volledig is en is daarom ook met zo'n groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Op deze site wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de aard, juistheid, volledigheid en de inhoud van deze informatie. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van informatie op deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites, adressen of overige bronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Deze andere bronnen zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de redactie van brouw-bier.nl geen controle heeft. De redactie is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, berichten, advertenties, producten, beschikbaarheid of andere zaken van dergelijke sites, adressen of overige bronnen. Verder kan geen enkele aanspraak gedaan worden, voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

De redactie van brouw-bier.nl behoudt zicht het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.