Ga naar artikel

EEG-teken

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier EEG-Teken Het EEG-teken (ook het e-teken of geschat-symbool genoemd) is een teken dat lijkt op een kleine letter e. Het wordt in Europa op verpakkingen van levensmiddelen gezet. Het symbool geeft aan dat de aangegeven inhoud van de verpakking maximaal een bepaalde hoeveelheid scheelt met de werkelijke inhoud. De voorwaarden van de weergave van de inhoud en hoe dit gecontroleerd wordt zijn in 1975 en 1976 vastgesteld in EU-richtlijnen: voor verpakkingen van vloeistoffen is dit richtlijn 1975/106/EEG en voor andere verpakkingen is dit 1976/211/EEG. In Nederland is dit in de wet geïmplementeerd in het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet). In deze regelgeving is te vinden, dat in aanduidingen de volgende nauwkeurigheid wordt toegestaan:

Aangeduide hoeveelheid (g of ml) Toegelaten fout
5 50 9 %
50 100 4,5 g of ml
100 200 4,5 %
200 300 9 g of ml
300 500 3 %
500 1000 15 g of ml
1000 10000 1,5 %

Het e-teken heeft dus niets met additieven (e-nummers) te maken !

Vorm

EEG-teken Het is, om misverstanden te voorkomen, verboden een teken dat op het EEG-teken lijkt of ermee verward kan worden op verpakkingen te gebruiken. Het mag dus geen kleine letter e zijn en moet voldoen aan de vorm en verhoudingen, zoals hiernaast aangegeven. Het moet minstens 3 mm hoog zijn en op de verpakking in hetzelfde gezichtsveld staan als de aanduiding van de netto-hoeveelheid. Het teken mag alleen gebruikt worden als voor het afvullen gebruik wordt gemaakt van een EG-gecontroleerd afvulsysteem.