Ga naar artikel

RSS

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier RSS logoRSS-feeds geven je de laatste informatie van een website in een eenvoudige vorm. Je kan deze feeds lezen met zogenaamde RSS readers, of met een webbrowser, zoals Internet Explorer. Deze programma's verzamelen het nieuws van verschillenden websites en tonen je dit in een eenvoudige vorm.

Wat is de RSS-feed van brouw-bier.nl?

Brouw-bier.nl levert op dit moment één feed. Deze toont de laatste veranderingen van de brouw-bier.nl website, zoals nieuwe pagina's of gewijzigde informatie. Deze feed is te vinden op:

http://www.brouw-bier.nl/rss.aspx