Ga naar artikel

Andere manieren

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Zelf bier maken kan op verschillende manieren. Je kan bier maken met:
  • een bierpakket , de gemakkelijkste manier om kennis te maken met het maken van bier.
  • moutextract
  • mout , het 'echte' bierbrouwen

Bierpakket

Een bierpakket (of bierkit) bestaat vaak uit een blik, met daarin het stroperige gehopte moutextract, en een zakje gist. Het mout extract bevat al de hopbitterstoffen, eigenlijk is dit extract, kant en klare wort, dat ingedampt is tot een stroperige massa. Dit extract is dus helemaal kant en klaar. Om hiervan bier te maken, komt het erop neer, dat aan het extract alleen water, suiker en de gist, moet worden toegevoegd. Na een aantal dagen gisten kan het bier dan worden gebotteld.

Moutextract

Dit poeder (soms ook verkrijgbaar in stroperige vorm) is eigenlijk hetzelfde als ingedampte wort, zonder de hopbitterstoffen. Om hier bier van te maken, dient dus nog wel enige tijd gekookt worden, met hop.

Mout

Als mout als grondstof gebruikt wordt, dan moeten alle handelingen verricht worden, zoals schroten, maischen, koken, enz.

Ervaring

Het maken van bier gebeurt in verschillende stappen. Met elke, van de hierboven genoemde methode kan men ervaring opdoen met de verschillende handelingen, zoals hieronder is aangegeven.

  Methode
Stappen Bierpakket Moutextract Mout
Schroten     x
Maischen x
Filtreren en spoelen     x
Koken met hop x x
Koelen x x x
Gisten x x x
Lageren x x x
Afvullen x x x

Materiaal

Het is vanzelfsprekend, dat bij bier maken van mout, meer apparatuur nodig is dan wanneer we uitgaan van een bierpakket. Hieronder is een overzicht te zien van de verschillende handelingen, en de belangrijkste apparatuur die daarvoor nodig is.

  Methode
Stappen Bierpakket Moutextract Mout
Schroten     Schrootmolen
Maischen Maischketel
Thermometer
Filtreren en spoelen     Filter
Koken met hop Ketel Ketel
Koelen Koeling Koeling Koeling
Gisten Gistvat Gistvat Gistvat
Lageren Fles of vat Fles of vat Fles of vat
Afvullen (Kroonkurkapparaat) (Kroonkurkapparaat) (Kroonkurkapparaat)

Zie voor verdere benodigdheden, de desbetreffende pagina's.

Overige apparatuur, die handig is om te hebben:
  • S.G. meter, om het soortelijk gewicht van vloeistoffen te meten.
  • Hevel, voor o.a. het vullen van flesjes
  • Flesjes
  • Trechter
  • Maatbeker(s)
S.G. meter Thermometers

Deze apparatuur is verkrijgbaar bij de diverse leveranciers .