Ga naar artikel

Enten

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Nadat we materiaal met biergist hebben gestreken op een agarplaat, hebben we een plaat met allemaal losliggende kolonies gekregen. Elke kolonie is ontstaan uit één gistcel. Een paar losliggende koloniën gaan we nu enten op een schuine buis. Deze schuine buis met een reincultuur kunnen we ongeveer een half jaar bij 4 °C (koelkast) bewaren. Het overbrengen van een kolonie op een schuine buis, gaat als volgt:

Flamberen van de entnaald Neem materiaal van één kolonie Neem de kap van de buis Flamberen van de buis
 • Flambeer de entnaald
 • Koel de entnaald af
 • Til het deksel van de agarplaat aan één kant iets op
 • Neem met de entnaald materiaal van één kolonie
 • Neem, met de pink van de hand met de entnaald, de kap van de buis
 • Flambeer de uiteinde van de buis
 • Breng nu het oogje van de entnaald onderin de buis
 • Strijk met een zigzagbeweging over de agar omhoog
 • Flambeer de buis en sluit hem af

Herhaal dit voor nog een aantal koloniën, zodat je 3 tot 5 buizen van deze biergist hebt.

 • Laat de buizen een aantal dagen bij kamertemperatuur staan, zodat de gist opnieuw koloniën in de buizen vormen
 • De buizen kunnen nu ongeveer een half jaar in de koelkast, bij 4 °C worden bewaard.
 • Na een half jaar dienen ze weer over geënt te worden op nieuwe buizen.
Deze buizen kunnen gebruikt worden om een giststarter voor je bier aan te maken. Hiervoor maak je eerst een vloeibaar medium, waarna je met een entnaald de koloniën over brengt in het vloeibare medium.