Ga naar artikel

Uitleg

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Bij alle hopvariëteiten wordt een tabel getoond met een aantal gegevens van die variëteit.

Algemene gegevens

Naam

Naam van de hopvariëteit.

Land

Land van herkomst van de variëteit. Op dit moment zijn er hopvariëteiten beschreven van de volgende landen:

Type

De hopvariëteiten worden ruwweg verdeeld in drie groepen, zoals ze tijdens het brouwproces gebruikt kunnen worden.

  • A, aromahop
  • B, bitterhop
  • AB, als aroma- en als bitterhop te gebruiken
  • HA, high alpha, vaak aromatische hopvariëteiten, met meer dan 10% alfazuren

Aroma

Hier wordt zo goed mogelijk de aroma beschreven, die deze variëteit aan het bier geeft. Dit geldt vooral voor de aroma variëteiten.

Samenstelling

Hier wordt de chemische samenstelling weergegeven.

Alfazuren

Dit is het percentage van alfazuren die in de hop aanwezig is. Dit kan per jaar en gebied verschillen. Op de verpakking van de hop staat het gemeten percentage. Daaronder staan de hoeveelheden aan Humulon en Cohumulon in procenten van de totale hoeveelheid aan alfazuren.

Betazuren

Dit is het percentage van betazuren die in de hop aanwezig is. Dit kan ook per jaar en gebied verschillen.

Hopoliën

Allereerst wordt het totale gehalte aan hopoliën opgegeven in ml/100 gr hop. Daarna worden een aantal componenten vermeld met hun aandeel binnen de hopoliën in procenten.

Hopbel

Indien bekend worden een aantal gegevens over de hopbel vermeld.

Grootte

De grootte van de hopbel. Deze kan varieren van klein, gemiddeld tot groot.

Compactheid

De blaadjes van de hop kunnen geven de structuur van de hopbel. Deze kan variëren van los, gemiddeld to compact.

Lupuline kleur

Soms wordt de lupine kleur geanalyseerd. Deze kan varieren van licht- tot donkergeel

Groei, oogst en opslag

Oogstperiode

De hopoogst vindt altijd plaats in eind augustus en begin september. Dit is afhankelijk per variëteit, maar uiteraard ook van andere factoren, zoals klimaat. De hier opgegeven oogstperiode is een gemiddelde en kan variëren van vroeg, gemiddeld tot laat.

Opbrengst

Indien bekend, dan wordt hier de opbrengst van de oogst opgegeven in kilogram per hectare. Weinig is rond de 1500, gemiddeld is rond de 2000 en veel is rond de 2500 kg/ha.

Opslag

Wanneer eenmaal de hop geoogst is, willen we dat deze lange tijd zijn kwaliteit blijft behouden. De hier opgegeven waarden geven in procenten aan wat er is overgebleven van de alfazuren na 6 maanden opslag bij 20 °C.

Te vervangen door

Mocht in je recept deze hop genoemd worden, maar heb je deze niet op voorraad, dan zijn hier de mogelijke alternatieven vermeld.