Ga naar artikel

Gist

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Gist is de verzamelnaam voor micro-organismen waarvan biergist (Saccharomyces cerevisiae) een bekende vertegenwoordiger is. Gist is een eencellig micro-organisme, behoren tot de Fungi (schimmels) in de hoofdafdeling Mycophyta (van het Grieks: mukos=zwam, phuton=plant). Gisten onderscheiden zich van bacteriën door het bezit van een celkern en zijn ook groter.

Achtergrondinformatie

Brouwgisten

Een vaste indeling, die voor de biergisten wel wordt gebruikt is:

  • hoge gisten, ook bovengisten genoemd
  • lage gisten, ook ondergisten genoemd (werd vroeger wel Saccharomyces carlsbergensis, of Saccharomyces uvarum genoemd).

Gist is voor de amateurbrouwer verkrijgbaar, bij de diverse leveranciers , in verschillende vormen, als korrelgist, of in vloeibare vorm. Van vloeibare gist moet je eerst een giststarter maken.


Meer informatie

Producenten van biergisten: