Ga naar artikel

Kleur (bepalen)

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier KleurenkaartHet meten van de kleur van mout en bier zal voor de gemiddelde amateurbrouwer niet mogelijk zijn. In professionele laboratoria wordt de kleur bepaald m.b.v. een spectofotometer door een 1 cm cuvet bij 430 nm. Hierbij geldt dat 1 EBC overeenkomt met 1 ml jodium per 100 ml water.

Berekenen

Het gemakkelijkste is om de kleur van je bier te bereken. Kijk daarvoor op Kleur berekenen om aan de hand van de ingrediënten de kleur van je bier te kunnen berekenen.

Vergelijken

Je kan je bier natuurlijk ook vergelijken met commerciële bieren, waarvan de kleur bekend is. Kijk op Kleur voor zo'n een overzicht. Je kan ook je bier vergelijken met de kleuren in het onderstaande overzicht. De waarden staan gegeven in SRM/EBC. Let er op dat de kleur van je bier natuurlijk afhankelijk is van de breedte van het glas! Klik hier voor de afbeelding, die je kan afdrukken.

1/2 2/4 3/6 4/8 5/10
6/12 7/14 8/16 9/18 10/20
11/22 12/24 13/26 14/28 15/30
16/32 17/33 18/35 19/37 20/39
21/41 22/43 23/45 24/47 25/49
26/51 27/53 28/55 29/57 30/59
31/61 32/63 33/65 34/67 35/69
36/71 37/73 38/75 39/77 40/79