Ga naar artikel

Tijd

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Kookwekker Tijdens het bierbrouwen is tijd een belangrijke factor. Het is gewenst, dat vooral tijdens het maischen de tijd goed aangehouden wordt, zodat het resulaat reproduceerbaar is. Daarom gebruik ik tijdens het maischen een kookwekker, die mij op tijd waarschuwt (vooraf bij 5 en bij 2 minuten), en die ook doortelt als het afgelopen is. Dit laatste heeft als voordeel, dat wanneer je te laat bent, ook kan zien hoeveel je te laat bent.
Bijna elke digitale kookwekker voldoet hieraan. Zorg er ook voor dat de kookwekker, i.v.m. de kooktijd, wel 75 à 90 minuten aan kan.