Ga naar artikel

Gisten/bacteriën

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Hier vind je de beschrijvingen van meer dan 170 gisten en bacteriën, die verkrijgbaar zijn (of waren) en gebruikt kunnen worden voor het bierbrouwen. Deze lijst heeft niet de pretentie om volledig te zijn. Er komen steeds nieuwe gisten en bacteriën bij.

Om het zoeken naar een gist/bacterie te vergemakkelijken, zijn ze op verschillende manieren onderverdeeld:

Per producent

Per type

Per vorm

Naam

Hieronder de lijst van gisten op naam met tussen haakjes de naam van de producent.


Waarschuwing

Alle gegevens zijn gebaseerd op de actueel beschikbare informatie en zijn enkel bedoeld als indicatie. Gelieve voor gebruik steeds de technische informatie of analysecertificaten van het product te raadplegen. De bewaartijd en bewaaromstandigheden kunnen de resultaten sterk beïnvloeden. Gelieve na te gaan of het product zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevindt, en gekoeld bewaard werd bij jouw leverancier.